مدیر عمرانی

نام: علی یاری

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۳۰

شماره تماس مستقیم: ۰۸۶۴۳۲۵۷۵۶۱

فعالیتهای انجام شده

– اجرای پروژه سوله ورزشی به مساحت ۲۲۱۴ متر مربع

– اجرای پروژه خیابان کشی پشت سلف سرویس و اتصال آن به دو خیابان پیرامونی واحد

– اجرای پارکینگ دانشجویی به مساحت ۸۰۰ متر مربع

– اجرای پروژه محوطه سازی اطراف سلف سرویس

– اجرای پروژه سوله های  کارگاهی  به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع

– اجرای پروژه پارک سلامت و تجهیز آن به وسایل ورزشی

– حفاری جدید چاه محوطه در جهت افزایش آب دهی آن و رفع نیاز از خرید آب در فصل تابستان

– پیگیری های لازم جهت اخذ زمین برای مجتمع آموزشی سما

– تجهیز کلیه آشپزخانه های خوابگاه  و موتورخانه های دانشگاه به سیستم هشدار وقطع اتوماتیک گاز

– اجرای رنگ کنیتکس کلیه طبقات ساختمان آموزشی

– ساخت  محل مناسب برای نصب گیتهای تردد دانشجویان جنب انتظامات

– پیگیری لازم جهت اخذ مجوز فروش باغ مشاع که در طرح توسعه شهری قرار گرفته به شهرداری

– اجرای ۴ عدد برج نوری در محوطه دانشگاه

– تعمیر و نگهداری کل ساختمانها از قبیل تعویض قفل، دستگیره ، لامپ، کچکاری دیوارها و پرده ها کلاسها.

– اخذ مجوز از کمیسیون معاملات هیات امنای استانی برای خرید زمین مورد تنازع واحد

– خاکریزی و ایجاد محل مناسب جهت کاشت درختچه های مناسب در تپه های ضلع جنوبی واحد.

– افزایش فضای سبز واحد

– احداث پارکینگ شماره ۲ اداری به مساحت ۵۰۰ متر مربع

– احداث دیوار پیرامونی زمین خریداری شده از اداره راه و شهرسازی

– تجمیع ساختمانهای اداری و پژوهشی واحد و انتقال مدارس سما به واحد

– تجهیز کلیه کلیه سیستمهای تابلو برق و مخابرات به چاه ارت

– تجهیز آشپزخانه، سایت کامپیوتر واحد به موتور برقهای اتوماتیک

– رنگ کاری و تعمیرا اساس خوابگاه خواهران، ساختمان آموزشی

 اهداف

– تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی واحد

– ساخت زمین چمن مصنوعی

– رفع تنازع از زمینهای واحد

– احداث پروژ های درآمدزا (آموزشگاه زبان)

– تعمیر و نگهداری ساختمانها

– فروش زمینهای مازاد

– تجمیع ساختمانهای واحد در جهت استفاده بهینه از فضاهای موجود

– خرید زمین از اداره راه و شهرسازی جهت ساخت مجتمع آموزشی سما

– پیگیری تا اخذ سند مالکیت زمینهای واحد

– تجهیز موتورخانه ها به سیستم کنترل هوشمند گرمایشی